תמונה לאתר גדעון לוין
תמונה לאתר2 גדעון לוין

 

001 chandelier in Jaffa residence.